Special Sessions

  • Industrial applications of nanotechnology – chair Dr. Helmut Schmid (ICT Pfinztal)
  • Nanocatalysis - chair Prof. Janusz Ryczkowski (UMCS Lublin)
  • Nanomedicine and nano-safety - chair Prof. Wojciech Wąsowicz (IOM Łódź)