Sesje plenarne

  • Przemyslowe zastosowania nanotechnologii – przewodniczący sesji dr Helmut Schmid (ICT Pfinztal)
  • Nanokataliza - przewodniczący sesji Prof. Janusz Ryczkowski (UMCS)
  • Nanomedycyna i nano-bezpieczeństwo - przewodniczący sesji Prof. Wojciech Wąsowicz (IMP Łódź)