Rejestracja

Opłata konferencyjna

Opłaty konferencyjne wynoszą:
- do 15 maja
  • Normalna - 1100 zł PLN (lub 300 EUR)
  • Studenci - 900 zł PLN (lub 250 EUR)
- po 15 maja
  • Normalna - 1500 zł PLN (lub 400 EUR)
  • Studenci - 1200 zł PLN (lub 350 EUR)
Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały i wyżywienie. Nie obejmuje kosztów hoteli, które uczestnicy rezerwują sami. Podane ceny są cenami brutto.

Konto bankowe

Opłatę należy przelać na podane niżej konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A. 3o/Szczecin,
Slaska 43a
70-952 Szczecin

nr. konta: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
IBAN: PL 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Właściciel konta:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

z dopiskiem „Nano 2013”