Program ramowy

Program ramowy Konferencji mozna zobaczyc tu (pdf), natomiast wstępny program szczegółowy tutaj (pdf)

Forma konferencji

Program konferencji będzie obejmował sesje plenarne, w ramach których zostaną wygłoszone referaty zaproszonych wykładowców, oraz 3-4 równoległe sesje tematyczne. W programie sesji tematycznych przewidywane są zarówno sekcyjne referaty zaproszonych referentów, jak i prezentacje wybranych prac zgłoszonych na konferencje (w formie krótkich komunikatów). Duża część zgłoszonych prac będzie prezentowana na 2 sesjach plakatowych. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski, ale można też wygłaszać referaty w języku polskim. Prosimy natomiast o przygotowanie wszystkich posterów i prezentacji do wyświetlania w języku angielskim tak, żeby nasi zagraniczni goście mogli w pełni uczestniczyć w pracach konferencji.

Tematyka

 • Nanomateriały
 • Nanostruktury
 • Nanoelektronika
 • Nanofotonika
 • Nanokataliza
 • Nanobiotechnologia
 • Nanomedycyna
 • Nanourządzenia, nanoroboty
 • Przemysłowe zastosowania nanotechnologii
 • Inżynieria molekularna
 • Nanomechanika i nanotrybologia
 • Charakteryzacja i manipulacja w skali nano
 • Terminologia i standaryzacja
 • Etyczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje nanonauki i nanotechnologii
 • Edukacja w zakresie nanotechnologii