Kontakt

e-mail: nano2013@zut.edu.pl

Adres:

Urszula Narkiewicz
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
ul. Pułaskiego 10
70-322 Szczecin