Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

 • prof. Urszula Narkiewicz

Sekretarze naukowi

 • prof. Antoni W. Morawski
 • prof. Ryszard J. Kaleńczuk

Członkowie

 • mgr inż. Agnieszka Kaczmarek
 • dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń
 • dr inż. Krzysztof Lubkowski
 • dr hab. inż. Sylwia Mozia
 • mgr inż. Katarzyna Owodziń
 • dr inż. Iwona Pełech
 • dr hab. inż. Beata Tryba
 • dr inż. Rafał J. Wróbel
 • mgr Marlena Żendełek