Komitet Naukowy

 1. prof. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska
 2. prof. Antoni Ciszewski, Uniwersytet Wrocławski
 3. prof. Ryszard Czajka, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
 4. prof. Danek Elbaum, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 5. prof. Mieczysław Jałochowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 6. prof. Stefan Jurga, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 7. prof. Zbigniew Klusek, Uniwersytet Łódzki
 8. prof. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 9. prof. Tadeusz Kulik, Politechnika Warszawska
 10. prof. Krzysztof Kurzydłowski, Politechnika Warszawska
 11. prof. Witold Łojkowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
 12. prof. Sebastian Maćkowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 13. prof. Jan Misiewicz, Politechnika Wrocławska
 14. prof. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 15. prof. Anna Piotrowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 16. prof. Antoni Rogalski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 17. prof. Wojciech Sadowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 18. prof. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 19. prof. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 20. prof. Włodzimierz Strupiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 21. prof. Bronisław Susła, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
 22. prof. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
 23. prof. Jacek Szuber, Politechnika Śląska, Katowice
 24. prof. Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 25. prof. Marek Tłaczała, Politechnika Wrocławska
 26. prof. Wojciech Wasowicz, Instytut Medycyny Pracy, Łódź
 27. prof. Tomasz Wojtowicz, Instytut Fizyki PAN, Warszawa