Istotne daty:

  • 15.05.2013 - ostateczny termin przesyłania abstraktów wg. formatki Abstrakty należy przesłać ze swojego konta (link...)
  • 15.05.2013 - ostateczny termin uiszczenia niższych opłat
  • 01.07.2013 - ostateczny termin opłat