Cel konferencji

Krajowa Konferencja Nanotechnologii ma już kilkuletnią tradycję. Pierwsza Konferencja odbyła się we Wrocławiu (2007), kolejne – w Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010) i Gdańsku (2011). Głównym celem VI Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2013 będzie (podobnie jak to było w przypadku poprzednich konferencji) przegląd bieżących prac prowadzonych w krajowych ośrodkach badawczych związanych z nanonauką i nanotechnologiami. Przegląd dotyczyć będzie głównie metod wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, ich zastosowań oraz modelowania różnorodnych procesów nanotechnologicznych. Konferencja NANO 2013 pomyślana jest jako interdyscyplinarne forum naukowo-techniczne, na którym spotykają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach. Nadrzędnym celem Konferencji jest stworzenie szerokiej, krajowej platformy dla prezentacji wyników i wymiany doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią w bardzo szerokim znaczeniu obu pojęć, w tym z aktywnym udziałem przemysłu. Ambicją tegorocznej Konferencji jest jej otwarcie na europejskie środowisko nanotechnologiczne, stąd też udział zaproszonych gości z zagranicy.