Strona główna

an image

Krajowa Konferencja Nanotechnologii ma już kilkuletnią tradycję. Pierwsza Konferencja odbyła się we Wrocławiu (2007), kolejne – w Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010) i Gdańsku (2011). Głównym celem VI Krajowej Konferencji Nanotechnologii (Polish Conference on Nanotechnology) NANO 2013) będzie (podobnie jak to było w przypadku poprzednich konferencji) przegląd bieżących prac prowadzonych w krajowych ośrodkach badawczych związanych z nanonauką i nanotechnologiami.

więcej

Now, the name of this talk is "There is Plenty of Room at the Bottom" – not just "There is Room at the Bottom." What I have demonstrated is that there is room – that you can decrease the size of things in a practical way. I now want to show that there is plenty of room. I will not now discuss how we are going to do it, but only what is possible in principle – in other words, what is possible according to the laws of physics. I am not inventing anti-gravity, which is possible someday only if the laws are not what we think. I am telling you what could be done if the laws are what we think; we are not doing it simply because we haven't yet gotten around to it.

Richard P. Feynman 29.12.1959
an image